Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Számítógépek
A tanszék minden szobája csatlakozik az egyetemi számítógépes hálózathoz. Tanszékünk rendelkezik egy helyi számítógépes hálózattal is, saját nyomtató, fájl és levelező szerverrel. A tanszéken több mint 40 számítógép üzemel, melyeket folyamatosan korszerűsítünk.
A tanszéki számítógépek rendelkeznek minden, a mai követelményeknek megfelelő általános programmal, de ezen túlmenően sok vezető olajipari programcsomaggal is ( pl rezervoár szimuláció, CFD, NODAL analízis,...) melyeket a hallgatók is használhatnak.
A hallgatók számítógép igényét két, számítógépekkel felszerelt szoba szolgálja ki, melyeket a hallgatók bármikor igénybe vehetnek. A gépek segítségével a hallgatók hozzáférnek a tanszéki hálózat erőforrásaihoz valamint, az Internethez is.
 
Fúrási folyadékok laboratóriuma
A fúrási fluidumok laboratóriuma minden olyan alapvető mérőeszközzel rendelkezik, amelyek segítségével a fúrási folyadékok, a fúró iszapok legfontosabb jellemzői meghatározhatók. Baroid iszapmérleg az iszap sűrűség meghatározásához. Az iszapok viszkozitása kétféle berendezéssel is meghatározható: Marsh Funnel vagy Fann Model 35A viszkoziméterekkel. Gélerősség mérés Fann VG Meter vagy "Shearometer" segítségével is történhet. A szűrődési tulajdonságok mérése hagyományos vagy nagy nyomású és  nagy hőmérsékletű szűrődés vizsgáló berendezésben is történhet.
A fentebb említett berendezéseket a hallgatók használják labor mérések során. Kutatási célú berendezésekkel is fel van szerelve a laboratórium.
 
Rezervoár mérnöki laboratórium
A rezervoár mérnöki laboratórium műszerei főleg a tároló kőzetek kőzetfizikai paramétereinek a meghatározására szolgál. A hallgatók rendszeresen használják ezeket a berendezéseket a laboratóriumi gyakorlatok során. Magasabb szintű mérések (pl termikus vezetőképesség, kompresszibilitás, felület mérés, kétfázisú permeabilitás mérés, stb.) elvégzésére is rendelkezünk a megfelelő mérő berendezésekkel. (Carlo Erba Porozitás mérő, Héliumos Porozitás mérő, Sorptomatic-1800, Corelab kompresszibilitás mérő).
 
Olajtermelési laboratórium
Az olajtermelési laboratórium fő profilja a különböző olajmezőbeli folyadékok folyási tulajdonságainak a meghatározása. A mérési eredmények elengedhetetlenek a kutakban, illetve vezetékekben történő fluidum áramlások nyomásveszteségének pontos meghatározásához. Ez különösen lényeges, ha a termelt ill. szállított folyadék nem newtoni tulajdonságú, ami kőolajoknál igen gyakran előfordul.
A laboratórium minden olyan műszerrel fel van szerelve, ami az olajmezőben előforduló fluidumok folyási tulajdonságainak a méréséhez szükséges. A méréseket igen tág nyomás és hőmérséklet intervallumban el tudjuk végezni (200 bar és 300 oC). A mérő és adatgyűjtő rendszerek számítógép vezérlésűek.